• December 5, 2021

வாழ்வை வளமாக்க

1) அனாவசியமான விவாதங்களில்கலந்து கொள்ளாதீர்கள். 2) உங்களின் கடந்தகால வாழ்க்கையை மிகவும் சிறப்பான முறையில் இறைவன் நடத்தி வந்துள்ளார் என்பதை உணர்ந்து இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். 3)…