• December 5, 2021

வில்வம் இலை

பிரதோஷம் அன்று இந்த இலையைப் பறித்துப்பூஜைக்கு கொடுங்கள். ஏழு ஜென்ம பாவம் விலக ஒரு வில்வம் போதும். ஏழு ஜென்ம பாவம் விலக ஒரு வில்வம் போதும்…